Featuring lineup for Epik High’s new album Shoebox
Jo Wan Sun, Dynamic Duo’s Gaeko, Kim Jong Wan, Jay Park, Yankee, Younha, BIGBANG’s Taeyang, MYK, Beenzino, Verbal Jint, Bobby, Mino, and B.I.

Featuring lineup for Epik High’s new album Shoebox

Jo Wan Sun, Dynamic Duo’s Gaeko, Kim Jong Wan, Jay Park, Yankee, Younha, BIGBANG’s Taeyang, MYK, Beenzino, Verbal Jint, Bobby, Mino, and B.I.

(Source: tablowjob)